Τεγίδες - Μηκίδες

Προϊόντα με διατομή μορφής "Ζ" και "C" της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε., από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, ώστε να παρέχουν ένα αποτελεσματικό, ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης, για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.