Διαμορφωμένα Ελάσματα

Τα διαμορφωμένα ελάσματα της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. παράγονται από χάλυβα γαλβανισμένο, Αλουζίν ή προβαμμένο σε διάφορα χρώματα.