Εταιρική Ταυτότητα

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής βιομηχανικού σιδήρου και σιδήρου οπλισμού, παραγωγής διαμορφωμένων χαλυβδοφύλλων & πάνελ πολυουρεθάνης PUR και PIR καθώς και μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες βιομηχανίες παραγωγής μαύρων, γαλβανισμένων συρμάτων, καρφοβελονών, και Δομικών Πλεγμάτων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1976 ως εμπορική εταιρεία. Το 1990 ξεκίνησε την παραγωγή προϊόντων διαμορφωμένου χάλυβα (χαλυβδόφυλλα) για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων.

Από το 2003 παράγει στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, πάνελ πυράντοχα (πετροβάμβακα) καθώς και πάνελ πυράντοχα πολυουρεθάνης (νέα σειρά PIRotherm) με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων, βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων και σύγχρονων δομικών κατασκευών. Συγκεκριμένα, η εταιρία παράγει και εμπορεύεται πετάσματα (panels), υλικά επικάλυψης αλλά και κάθε σχετικό με αυτά προϊόν (π.χ. τεγίδες, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες, βίδες στήριξης κλπ).

Το 2009 ιδρύεται η μονάδα συρματουργείου και γίνεται έναρξη παραγωγής σε πρόκες, μαύρα και γαλβανισμένα σύρματα. Το 2014 υλοποιείται η τελευταία επένδυση για την παραγωγή Δομικών (μαύρων) πλεγμάτων καθώς και η παραγωγή σε Πλέγματα Υποστηλωμάτων (Μανδύες). Τέλος, το 2015 γίνεται επέκταση στη μονάδα του συρματουργείου και συγκεκριμένα στο γαλβανιστήριο για την παραγωγή συρμάτων galfan (σύρματα γαλβαλουμίν από κράμα αλουμινίου - ψευδαργύρου).

Η έδρα και οι χώροι παραγωγής της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. βρίσκονται στο 4ο στο 6ο και στο 7ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Θηβών-Αθηνών σε ιδιόκτητα γήπεδα 140.000m² και κτίρια που καλύπτουν συνολικά τα 50.000 m².

Οι χώροι παραγωγής είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και εργονομίας χρησιμοποιώντας μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η παραγωγική δυναμικότητα της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. υπερβαίνει τους 70.000 μετρικούς τόνους ετησίως, με αποτέλεσμα την άμεση διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική και διεθνή αγορά.