Τεγίδες Z

Σχέδιο Διατομής Τεγίδας Σχήματος Ζ

Γενικά Στοιχεία

Τα προϊόντα με διατομή μορφής "Ζ" και "C" της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε., εφαρμόζονται σε λεπτότοιχες διατομές, διαμορφώνονται από ραουλομηχανές τελευταίας τεχνολογίας με κατεργασίες ψυχρής έλασης, υψηλής ακρίβειας, από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, ώστε να παρέχουν ένα αποτελεσματικό, ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης, για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

Εφαρμογές

Τα προφίλ διατομής "Ζ" της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απλά ανοίγματα, σε συνεχόμενα ανοίγματα χωρίς αλληλοεπικάλυψη και σε συνεχόμενα ανοίγματα με αλληλοεπικάλυψη σε κτίρια πολλαπλών ζεύξεων. Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα ανοίγματα έχουν ως αποτέλεσμα, μία αξιοσημείωτη αύξηση της φέρουσας ικανότητας του συστήματος.

Σειρά προϊόντων και υπηρεσίες

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνει:

  • Την πλήρη σειρά διατομών μορφής «C» και «Z»
  • Τεχνικές πληροφορίες για συνδέσεις χωρίς δέστρες
  • Συστήματα σύνδεσης με μπουλόνια για όλες τις ανάγκες κατασκευής του έργου
  • Τεχνικές συμβουλές για την παράταση της διάρκειας ζωής των συστημάτων τεγίδων σε διαβρωτικά περιβάλλοντα
  • Πρόσβαση σε ένα δίκτυο πεπειραμένων μηχανικών

 

Προδιαγραφές υλικών - πρότυπα

Τα δομικά στοιχεία σχήματος διατομής «C» και «Z» παράγονται με την διαδικασία της ψυχρής έλασης από γαλβανισμένο χάλυβα Z275 ο οποίος έχει ελάχιστο όριο διαρροής, μεγαλύτερο κατά 60% απ’ότι οι αντίστοιχες διατομές έλασης εν θερμώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε λεπτές και ελαφρές διατομές, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου τοποθέτησης και του κόστους της κατασκευής.

Χαρακτηρίζονται ως λεπτότοιχες διατομές και η μελέτη και ανάλυση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού πρότυπου EN 1993-1.3: “Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1.3: General rules. Supplementary rules for cold-formed thin gauge member and sheeting” (Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών. Γενικοί κανόνες. Συμπληρωματικοί κανόνες για ψυχρής έλασης λεπτότοιχες διατομές και ελάσματα.)

Βασικό πάχος μετάλλου (ΒΜΤ) 1,5mm - 2,0mm - 2,5mm - 3,0mm

Ποιότητα χάλυβα: S320 (σύμφωνα με AS 1397-93) με εγγυημένο ελάχιστο όριο διαρροής 320 Ν/mm2 (Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την ενότητα που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελασμάτων).

 

Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Τυποποιημένες διατομές "C" και "Z"
Ονομαστικό Ύψος Διατομής
(mm)
Βασικό Πάχος Μετάλλου (BMT) 
( mm )
100 1,5
140 1,5   2,0
180 1,5   2,0   2,5
210 2,0   2,5   3,0
250 2,0   2,5   3,0
300 2,0   2,5   3,0

 

Διάμετρος οπών - Κόχλιες
(Ροπή στρέψης 5,5 Nm)
Ύψος Διατομής
D (mm)
Διάμετρος Οπής 
( mm )
Κόχλιες
100,140 Φ 14 M12-8,8
180,210
250,300
Φ 14-18 M16-8,8


Οι τεγίδες Ζ και C της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παράγονται στις τυποποιημένες διαστάσεις και σε μήκη, κατά παραγγελία, από 2.000mm εώς 12.000mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Παραδίδονται με την επιθυμητή προδιάτρηση των οπών με τους κατώθι περιορισμούς:

  • Ελάχιστη απόσταση από τα άκρα διατομής 35mm
  • Ελάχιστη απόσταση κέντρου οπών στο κατακόρυφο άξονα 70mm.

Τοποθέτηση

Τα δομικά στοιχεία, σχήματος διατομής «Z», της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. χαρακτηρίζονται από δύο πέλματα διαφορετικού πλάτους, έτσι ώστε δύο στοιχεία με το ίδιο στατικό ύψος να μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, εφαρμόζοντας τέλεια μεταξύ τους.

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε την γεφύρωση πολλαπλών ανοιγμάτων με συνεχείς τεγίδες. Αυτή η μέθοδος σύνδεσης των τεγίδων, ονομάζεται συνεχής και προσφέρει το πλεονέκτημα, να διπλασιάζει ουσιαστικά, το πάχος της τεγίδας στα σημεία στήριξης αυτής, όπου οι ροπές κάμψης και οι διατμητικές τάσεις, παρουσιάζουν τις μέγιστες τιμές τους. Έτσι βελτιώνεται η ικανότητα ανάληψης φορτίων και η συνολική αντοχή του συστήματος.

Δομικά στοιχεία διατομής «Z» του ιδίου στατικού ύψους και διαφορετικού πάχους, μπορούν να αλληλεπικαλυφθούν με οποιονδήποτε συνδυασμό.

Άλλοι τρόποι σύνδεσης είναι:

Α) Σύνδεση με μανίκι (sleeve system)

Β) Αμφιέρειστη διαδοχική στήριξη (μη συνεχείς σύνδεση)

Γεωμετρικά Στοιχεία

Τύπος Τεγίδας Πάχος Διατομής Ύψος Διατομής Ακτίνα Βάρος Σχήματος Ζ
  t D R Kg/m F E L
mm mm mm mm mm mm
Z 100 15 1,50 100 2 2,55 47 51 15
               
Z 100 20 2,00 100 2 3,38 47 51 15
               
Z 140 15 1,50 140 2 3,40 57 65 20
Z 140 20 2,00 140 2 4,49 57 65 20
               
Z 180 15 1,50 180 2 3,87 57 65 20
Z 180 20 2,00 180 2 5,12 57 65 20
Z 180 25 2,50 180 2 6,35 57 65 20
               
Z 210 20 2,00 210 2 5,65 57 65 22
Z 210 25 2,50 210 2 6,99 57 65 22
Z 210 30 3,00 210 2 8,32 57 65 22
               
Z 250 20 2,00 250 2 6,71 71 79 22
Z 250 25 2,50 250 2 8,30 71 79 22
Z 250 30 3,00 250 2 9,89 71 79 22
               
Z 300 20 2,00 300 2 8,30 92 100 25
Z 300 25 2,50 300 2 10,28 92 100 25
Z 300 30 3,00 300 2 12,27 92 100 25


Στατικά μεγέθη

Τύπος Τεγίδας Εμβαδόν Διατομής Σταθερά παρα-μόρφωσης Άξονες κάθετοι και παράλληλοι στον κορμό
Χαρακτηριστικά Πλήρους Διατομής Χαρακτηριστικά Ενεργού Διατομής
Ροπή Αδράνειας Ροπή Αντι-στάσεως Στρεπτο-καμπτικός Λυγισμός στο Όριο Λειτουργι-κότητας στο Όριο Διαρροής
Σχήμα Z A Iw Ix' Iy' Wx'el fod Ix'eff Wx'eff
mm2 106mm4 106mm4 106mm4 mm3 MPa 106mm4 mm3
Z 100 15 325,80 316,20 0,5235 0,1956 10,440 649,50 0,5235 8,172
Z 100 20                
                 
Z 140 15 436,80 1.377,00 1,3730 0,4149 19.550 441,50 1,3190 13.410
Z 140 20 577,50 1.716,00 1,7990 0,5363 25.710 622,10 1.7990 20.150
                 
Z 180 15 496,80 2.326,00 2,4590 0,4149 27.230 384,70 2,2990 17.630
Z 180 20 657,50 2.992,00 3,2300 0,5364 35.850 537,60 3,1660 26.720
Z 180 25 815,70 3.606,00 3,9760 0,6498 44.260 710,40 3,9760 35.420
                 
Z 210 20 720,60 4.318,00 4,6390 0,5492 44.220 525,00 4,4640 31.640
Z 210 25 900,70 5.397,00 5,7980 0,6865 55.280 681,90 5,7170 46.620
Z 210 30 1.074,00 6.254,00 6,8610 0,7987 65.650 860,00 6,8610 53.200
                 
Z 250 20                
Z 250 25 1.068,00 12.670,00 9,8310 1,1510 78.520 467,90 9,5060 57.450
Z 250 30 1.275,00 14.760,00 11,6600 1,3450 93.300 584,60 11,5000 72.390
                 
Z 300 20                
Z 300 25 1.321,00 37.800,00 17,8500 2,4050 118.600 355,90 16,7400 78.170
Z 300 30 1.578,00 44.320,00 21,2200 2,8280 141.300 442,50 20,5400 102.000

 

Τύπος Τεγίδας Εμβαδόν Διατομής Σταθερά παραμόρφωσης Κύριοι Άξονες
Χαρακτηριστικά Πλήρους Διατομής
Γωνία κλίσης κυρίων αξόνων Ροπή Αδράνειας Ροπή Αντιστάσεως
Σχήμα Z A Iw a0 Ix Iy Wxel Wyel
mm2 106mm4 106mm4 106mm4 mm3 mm3
Z 100 15 325,80 316,20 28,03 0,6532 0,0659 10.120 2.469
Z 100 20              
               
Z 140 15 436,80 1.377,00 24,99 1,6390 0,1491 18.550 4.256
Z 140 20 577,50 1.716,00 24,81 2,1420 0,1933 24.420 5.554
               
Z 180 15 496,80 2.326,00 18,01 2,7010 0,1734 26.000 4.615
Z 180 20 657,50 2.992,00 17,85 3,5410 0,2248 34.270 6.021
Z 180 25 815,70 3.606,00 17,68 4,3520 0,2732 42.340 7.361
               
Z 210 20 720,60 4.318,00 14,70 4,9410 0,2471 42.680 6.444
Z 210 25 900,70 5.397,00 14,70 6,1760 0,3089 53.340 8.055
Z 210 30 1.074,00 6.254,00 14,56 7,3000 0,3604 63.320 9.458
               
Z 250 20              
Z 250 25 1.068,00 12.670,00 14,58 10,4600 0,5205 75.430 11.090
Z 250 30 1.275,00 14.760,00 14,46 12,3900 0,6099 89.680 13.060
               
Z 300 20              
Z 300 25 1.321,00 37.800,00 15,82 19,2000 1,0580 113.400 17.950
Z 300 30 1.578,00 44.320,00 15,72 22,8000 1,2460 135.100 21.230