Ρολό Περίφραξης KAMROLL

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. παράγει επίσης ρολό περίφραξης ορθογώνιας διατομής.

Το συγκολλητό πλέγμα σε ρολά συνίσταται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από uποβιβασμένο εν ψυχρό χονδρόσυρμα. Η διάμετρος των συρμάτων ποικίλλει από Φ2,0 έως Φ3,0 και οι βρόγχοι που σχηματίζουν έχουν ορθογωνική διατομή 6cm*10cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ:

Γαλβανισμένο ρολό περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολλητό)

ΠΟΙOΤΗΤΑ Α ΎΛΗΣ:

Γαλβανισμένο σύρμα ημίσκληρο

ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ρόλοι ύψους 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,80 και 2,00 μέτρα σε μήκος 15, 20 & 25 μέτρων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ:

Ρόλοι δεμένοι ανά 6 τεμάχια. Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τα πάχη των συρμάτων. Μπορεί να είναι από 15 μέχρι 55 κιλά ανά ρολό.


Είναι πολλές οι χρήσεις των ρολών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για περιφράξεις στιβαρές όπου το μήκος τους είναι μεγάλο, ακόμα και για ελαφριές περιφράξεις. Προτείνεται η χρήση τους για την κατασκευή κλουβιών ζώων και πουλιών επίσης και για προστατευτικά φυτωρίων και γενικά όλες τις κοινές περιφράξεις.

Σε ιδιόκτητους χώρους, με έμπειρο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας σιδήρου, η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι έτοιμη να παραδώσει άμεσα τα προϊόντα της ικανοποιώντας κάθε απαίτηση. Χάρη στην υψηλή του ποιότητα (υψηλή αντοχή με άριστη ολκιμότητα και ελαστικότητα) υπερκαλύπτει τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.