Ευχαριστήρια Επιστολή του Ελληνικού Ομίλου Τριάθλου "Ο Ευχίδας"