Ευχαριστήρια Επιστολή του 5oυ Δημοτικού Σχολείου Θήβας