Ευχαριστήρια Επιστολή του 2oυ Δημοτικού Σχολείου Θήβας