Ευχαριστήρια Επιστολή του Δήμοτικού Παιδικού Σταθμού Θήβας