Η Καμαρίδης Globalwire A.B.E.E. συμμετέχει στην Ακαδημαϊκή Έρευνα "Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό"