Ευχαριστήρια Επιστολή του Υπουργρείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού