Ευχαριστήρια Επιστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών